หัวใจของโดมิโน่ ฟิล์ม

หัวใจของโดมิโน่ ฟิล์ม
Making a 4 x 100 Relay Run Film & Breath a New Life of the Text. Forget conventional film adaptation and re-create the magic of Anything Goes Cinema.* * * ครั้งแรกในประเทศไทยที่นักเขียนระดับแนวหน้า รวมใจลงแขกกับนักทำหนังสั้นแบบไม่เกรงใจสูตรคร่ำครึ ปฏิวัติการดัดแปลงวรรณกรรมรูปแบบใหม่ ให้เป็นการด้นเกมแห่งเสียงอักษรไหลสุดขอบจินตนาการภาพ ด้วยโจทย์ต้นเรื่องของนักเขียนที่จุดประกายให้คนทำหนังสั้น 4 คน ต่อ-แต่งเรื่องเล่าตามใจชอบ เกิดเป็นหนังยาว 2 ชั่วโมงในวงเงินเพียง 5 แสนบาท ท้าทายการสร้างหนังในระบบธุรกิจ เพราะทุกคนสามารถมีสิทธิ์สนับสนุนหนังโดมิโน่ ด้วยการร่วมบริจาคทุนสร้าง

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

โดมิโน่รวมตัวอีกครั้ง


จารึกไว้ว่า วันพฤหัสที่ 18 สิงหาคม 2554 :

ทีมงานหนังโดมิโน่ ได้นัดรวมตัวประชุมครบองค์ประชุม 4 คน เป็นครั้งแรกในรอบเดือน หลังจากนี้งานคงจะได้เริ่มเดินหน้าแล้ว

ขณะนี้ ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มวางแผนงานยังเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของทีมงานแต่ละคน และยังไม่มีการเบิกค่าใช้จ่ายทุนสร้างที่ได้รับมาจากทุกท่านแต่อย่างใด

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เปิดออฟฟิศชั่วคราวหนังโดมิโน่ - Domino Film Office

ด้วยความเอื้อเฟื้อของ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ได้เอื้อเฟื้อให้ทีมหนังคนยากได้มีห้องทำงานใจกลางเมืองหลวง ณ สี่แยกปทุมวัน เป็นเวลา 1 เดือน จึงขอแสดงความขอบคุณมา ณ ที่นี้

แม้การทำหนังเรื่องยาวด้วยเงินเพียง 1 แสนกว่าบาทจะเป็นเรื่องพิสดารไกลปืนเที่ยง แต่ทีมงานหนังโดมิโน่ก็จะก้าวต่อไปข้างหน้าตามแผนเดิม

(คุณ สุชาติ สวัสดิ์ศรี 1 ในนักเขียนโดมิโน่ / ศิลปินทัศนศิลป์ และบรรณาธิการ "ช่อการะเกด" ให้เกียรติเยี่ยมชม)

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554

We Can’t Go Home Again


เป็นที่แน่นอนว่าทุนเกาหลีไม่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และบริษัทกระทรวงทบวงกรมก็ไม่สนับสนุนเรา ทีมงานหนังโดมิโน่ ขอตัดสินใจดับเครื่องชนนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป เราจะเริ่มปฏิบัติงานพัฒนาบทหนังภายในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อเตรียมตัวถ่ายทำหนังทุนกระจิบของเราภายในเดือนตุลาคมเป็นอย่างช้า จึงเรียนมาเพื่อทุกท่านทราบ

ลำดับต่อไป ได้แต่หวังว่าบริษัทกล้องจะเอื้อเฟื้อให้เรายืมกล้องและอุปกรณ์ในการถ่ายทำ