หัวใจของโดมิโน่ ฟิล์ม

หัวใจของโดมิโน่ ฟิล์ม
Making a 4 x 100 Relay Run Film & Breath a New Life of the Text. Forget conventional film adaptation and re-create the magic of Anything Goes Cinema.* * * ครั้งแรกในประเทศไทยที่นักเขียนระดับแนวหน้า รวมใจลงแขกกับนักทำหนังสั้นแบบไม่เกรงใจสูตรคร่ำครึ ปฏิวัติการดัดแปลงวรรณกรรมรูปแบบใหม่ ให้เป็นการด้นเกมแห่งเสียงอักษรไหลสุดขอบจินตนาการภาพ ด้วยโจทย์ต้นเรื่องของนักเขียนที่จุดประกายให้คนทำหนังสั้น 4 คน ต่อ-แต่งเรื่องเล่าตามใจชอบ เกิดเป็นหนังยาว 2 ชั่วโมงในวงเงินเพียง 5 แสนบาท ท้าทายการสร้างหนังในระบบธุรกิจ เพราะทุกคนสามารถมีสิทธิ์สนับสนุนหนังโดมิโน่ ด้วยการร่วมบริจาคทุนสร้าง

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554

ประวัติ คนทำหนังสั้น โครงการหนังโดมิโน่ 4 สหาย

ประวัติ คนทำหนังสั้น 4 สหายโดมิโน่ 

จุฬญาณนนท์ ศิริผล (เข้)

Chulayarnnon Siriphol

เกิด 2529 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชานิเทศศิลป์ 

สาขาภาพยนตร์และวิดีโอ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผลงานภาพยนตร์

หัวลำโพง (Hua-Lam-Pong)
2547 / sound / color / Documentary / 12 นาที
รางวัล 2547 - รางวัลช้างเผือกพิเศษ (ชนะเลิศระดับนักเรียน) เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 8 
  จัดโดยมูลนิธิหนังไทย
- เข้ารอบสุดท้าย Young Thai Artist Award 2004 สาขาภาพยนตร์
  จัดโดย มูลนิธิซิเมนต์ไทย
เทศกาล
2548 - The 34th International Film Festival Rotterdam 2005, S.E.A. Eye Programme, 
  The Netherlands
- Luk-Ka-Pid-Luk-Ka-Perd : The Bangkok Invisible Landscapes (In Between  
  Project) , Thailand
2553 - 26th Hamburg International Short Film Festival, Germany

บ้านทรายทอง (Golden Sand House)
2548 / sound / color / Fiction-Documentary / 19 นาที
รางวัล 2549 - รองชนะเลิศรางวัลช้างเผือก (ระดับนักศึกษา) เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 10
  จัดโดย มูลนิธิหนังไทย
เทศกาล 2549 - The 4th World Film Festival of Bangkok, Thailand

เจ้าหญิงนิทรา (Sleeping Beauty)
2549 / sound / color / Experimental-Documentary / 40 นาที
รางวัล 2549 - ชนะเลิศรางวัลดุ๊ก (ประเภทสารคดี) เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 10
  จัดโดย มูลนิธิหนังไทย
เทศกาล
2549 - The 4th World Film Festival of Bangkok, Thailand
2550 - The 36th International Film Festival Rotterdam, Short: As Long As It Takes
  ,The Netherlands
  - Southeast Asian Digital Cinema, Singapore
  - Head Or Tail? : Contemporary Media and Video works from Thailand, Ireland

วัตถุทรงกลม (Round Object)
2550 / silent / color / Experimental / 2 นาที 
เทศกาล
2551 - The 5th Bangkok Experimental Film Festival (BEFF5), Thailand

1013
2550 / sound / black & white / Fiction-Experimental / 10.13 นาที 

เทศกาล
2551 - The 5th Bangkok Experimental Film Festival (BEFF5), Thailand
2553 - “WELL DONE, MEDIUM & RARE” 10 FRESH THAI SHORT FILMS & 
  MUSIC VIDEOS : 9 ตุลาคม 2553 ณ โรงภาพยนตร์ HOUSE RCA

จุฬญาณนนท์ (Chulayarnnon)
2551 / silent / black & white / Experimental / 3 นาที 

เทศกาล
2551 “ ล่อง/รอย” ( Remains ) 10 หนังสั้น ทาขึ้นใหม่แด่การจากไปของ
  กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ นักเขียนรางวัลซีไรท์ปี 2539
- The 5th Bangkok Experimental Film Festival (BEFF5), Thailand
2552 - เข้ารอบสุดท้าย Up and Coming Film Festival Hannover, Germany

ภัยใกล้ตัว (ฉบับผู้กำกับ) / Danger (Director’s cut)
2551 / silent / color / Fiction-Experimental / 14 นาที 

รางวัล
2551 - รางวัลช้างเผือก (ชนะเลิศระดับนักศึกษา) เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 12
  จัดโดย มูลนิธิหนังไทย

วิญญาณ (Spirits)
2552 / sound / color / Experimental / 5.30 นาที 

เทศกาล
2552 - “Experimental film inspired by Qbar” : 6 มิถุนายน 2552 ณ Qbar สุขุมวิท 11
2553 - The 8th World Film Festival of Bangkok, Thailand

คาราโอเกะเพลงแผ่เมตตา (Karaoke: Think Kindly)
2552 / sound / color / Music Video / 5 นาที
รางวัล
2552 ชนะเลิศการประกวด “โรงหนังประชาชน” (ครั้งที่ 2) ตอน "เปลี่ยน" จัดโดย แรง 
คิดทีวี
เทศกาล
2552 - “วาทกรรมคนบาป” (The Sinner's discourse) - พื้นที่แห่งการสารภาพ ความรู้สึก
  ผิด การชาระล้าง ผ่านงานวีดีโอ
- “หนัง=สังคม” : เหลืองกับแดงกับคนอื่นๆ ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์
2553 - 6th Singapore Short Film Festival, S-Express:Thailand, Substation, Singapore

แบบทดสอบวิชาการเมืองไทยร่วมสมัย (Thai Contemporary Politics Quiz)
2553 / silent / color / Experimental / 8 นาที
เทศกาล
2010 - “In the Realm of Conflict 2” : เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 14
  จัดโดย มูลนิธิหนังไทย
2011 - “Political Collect” : Wild Type 2011 by Filmvirus @ The Reading Room,  
  Bangkok, Thailand

ประวัติศาสตร์ขนาดย่อของความทรงจา (A Brief History of Memory)
2553 / sound / black&white / Experimental-Documentary / 14 นาที
เทศกาล
2010 - หนึ่งในหกภาพยนตร์สารคดีสั้น “อีเลี้ง” : 9 ตุลาคม 2553
  ณ โรงภาพยนตร์เฉลิมธานี ตลาดนางเลิ้ง
2011 - “Political Collect” : Wild Type 2011 by Filmvirus @ The Reading Room,  
  Bangkok, Thailand

------------------------------------------------------------------

วชร กัณหา (ไกด์) 

Wachara Kanha

เกิดและเติบโตที่กรุงเทพมหานคร สนใจในเรื่อง ภาพยนตร์ ศิลปะ และ ดนตรี เริ่มมีความสนใจศิลปะด้านภาพยนตร์เมื่อวัยเด็กเพราะครอบครัวชอบดูหนัง เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นสร้างงานศิลปะพร้อมกับการศึกษาด้านภาพยนตร์  

เมื่อจบการศึกษาชั้นปวส. เพาะช่าง สาขาออกแบบ เอก ศิลปะการถ่ายภาพ จึงได้ไปศึกษาวิชาภาพยนตร์โดยตรง ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี คลอง 6 คณะ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชา การถ่ายภาพและภาพยนตร์ (ยังกำลังศีกษา) 

มีความหวังว่าจะทำงานศิลปะภาพเคลื่อนไหวนี้ต่อไปเรื่อย ๆ เพราะมันคือความสุขที่ได้สร้างมันออกมาจากจินตนาการ 
 
ปัจจุบันทำงาน ช่างภาพอิสระ และผู้สร้างสรรค์ศิลปะภาพเคลื่อนไหว อาชีพ รับจ้างทำทุกอย่าง
 
มีผลงานหนังสั้น – หนังทดลอง - วีดีโออาร์ต ประมาน 40 เรื่อง
ผลงานเรื่องเฟื่อง เข้ารอบสุดท้ายมูลนิธิหนังไทยครั้งที่ 14
ผลงานอีกหลายเรื่องที่ได้เข้ารวมเทศกาลหนังสั้นในประเทศไทย
 
ผลงานหนังเล่าเรื่องที่ได้ออกสื่อโทรทัศน์
เรื่องยุวธิปไตย รายการสิบปากกาหน้าเลนส์ กำกับรวม เขียนบทรวม กำกับภาพและดำลับภาพ
เรื่องหลอกผี รายการสิบปากกาหน้าเลนส์ ฝ่ายอาร์ต
เรื่องมิเชล รายการสิบปากกาหน้าเลนส์ ฝ่ายอาร์ต
 
ผลงานการทำงานที่เกี่ยวกับสื่อภาพยนตร์สั้น
การทำงานที่เกี่ยวกับการเป็นพี่เลี้ยงสอนทำหนังสั้นตามค่ายต่างๆ
เป็นพี่เลี้ยงค่ายอบรมหนังสั้นของสยามกัมมาจลและฟิ้ว
เป็นวิทยากร เทศกาลภาพยนตร์ กินแหนงแคลงใจ
เป็นพี่เลี้ยงอบรมทำหนังสั้นโครงการ RECOFTC
เป็นพี่เลี้ยงสอน โครงการประกวดหนังสั้น สสส.
เป็นวิทยากรให้เด็กในโครงการของสยามกัมมาจล
 
ปัจจุบัน วชร กัณหา มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างงานศิลปะภาพเคลื่อนไหวด้วยความสุข คงหวังเพียงที่จะได้สร้างผลงานเพื่อให้มีคนได้รับชม
 
ประวัติผลงานหนังสั้น (บางส่วน)

ปลายทางแห่งความรักที่ไม่มีวันเลือนลาง
2006/15 min/colour/sound/DV/drama

พ่อครับ..ผมรักพ่อ
2007/10 min/sound/film/drama

กระต่ายในดวงจันทร์
2007/3 min/colour/DV

เพียงหลับใหลในเงามืด
2007/15 min/colour+black and white/DV

มนุษยธรรม
2008/14 min/colour+black and white/DV/drama

รักเธอครั้งแรกรักเขาครั้งสุดท้าย
2009/14 min/colour/sound/film-DV/romantic-lonely

HUNTER THE BAG
2009/17 min/colour/sound/DV/action-comedy
Shown in the 14th Thai Short Film and Video Festival
Shown in the 1st Doi Saket International Film Festival

สุดถวิลหา
2010/18 min/colour+black and white/DV
Director – Wachara Kanha, Wisit Saonoi

คำพิพากษาของความรัก
2010/25 min/colour+black and white/DV/drama-murder

แกะแดง
2010/40 min/colour/sound/DV/documentary
Director/screenwriter/cinematographer – Wachara Kanha, Teerani Siangsanoh, Tani Thitiprawat
Editor – Wachara Kanha
Shown in the 14th Thai Short Film and Video Festival
Shown in the 1st Doi Saket International Film Festival

เฟื่อง
2010/30 min/colour+black and white/DV/home video
Director/screenwriter/cinematographer – Wachara Kanha, Teerani Siangsanoh, Tani Thitiprawat
Editor – Wachara Kanha
Shown in the 1st Doi Saket International Film Festival

ยุวธิปไตย
2010/17 min/colour/sound/DV/drama
Director – the workshop team of the TV program "TEN PENS IN FRONT OF THE LENS"
Screenwriter – Wachara Kanha, Wut Poomin, Grittiya Gaweejarugorn
Editor – Wachara Kanha
Broadcasted by Thai PBS channel


FILMVIRUS
2010/12 min/colour/sound/DV
Director/screenwriter – Teerani Siangsanoh, Wachara Kanha
Cinematographer – Teerani Siangsanoh
Editor – Wachara Kanha
Participated in the program "BURN FILMVIRUS"

ประถมบทแห่งการเริ่มต้นใหม่ (ของฉัน)
2010/14 min/DV/moving images-essay
Director -- Wachara Kanha
Participated in the program "BURY THE MEMORY: BOTANICAL EXPERIMENTAL LAB"

BLUE BLANK
2010/50 min/colour/sound/DV/investigation
Director/screenwriter/production designer and art director/editor – Wachara Kanha
Participated in the program "BURY THE MEMORY: BOTANICAL EXPERIMENTAL LAB"

เชลยแห่งความรัก
2010/30 min/colour+black and white/sound/DV/romantic
Director/screenwriter/production designer and art director/editor – Wachara Kanha
Participated in the program "BURY THE MEMORY: BOTANICAL EXPERIMENTAL LAB"

พายายหมอนไปชมสวน
2010/14 min/colour+black and white/DV
Director – Wachara Kanha

------------------------------------------------------------------

รัชฏ์ภูมิ บุญบัญชาโชค (อุ้ย)

Ratchapoom Boonbunchachoke

รัชฏ์ภูมิ บุญบัญชาโชค เกิดปีเถาะตามตำรานับปีนักษัตริย์จีน เป็นโรคกลัวโรงหนังในวัยเด็ก และมีความปรารถนาจะเป็นนักเขียนก่อนจะหันเหมาสนใจงานภาพยนตร์ จนได้ศึกษาต่อทางสาขานี้ ต่อมาได้จบการศึกษาจากภาควิชาภาพยนตร์และภาพนิ่ง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเริ่มเป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์ขนาดสั้นเพื่อจบการศึกษาของเขา ‘ของเหลวที่หลั่งจากกาย’ หรือ Bodily Fluid is so Revolutionary (2009) และต่อมาได้รับการคัดเลือกให้ติด 1 ใน 100 หนังไทยแห่งทศวรรษโดยนิตยสาร Bioscope ต่อมาทำงานเป็น Programming Assistant ของเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพปี 2009 ก่อนจะมาทำงานเป็นคนเขียนบทภาพยนตร์เชิงพานิชย์ในอุตสาหกรรม แต่ก็มีแรงกระตือรือร้นในการทำหนังแบบที่ตัวเองชอบเสมอ ๆ 

Filmography

Ma vie incomplet et inachevee' (2007) 4 mins / DV / Color / Stereo (animation)

2010: Don't Mess with Us: Filmvirus and Friends (Short Films and MV) @Thammasat University Library
2011: Chaingmai Now @Bangkok Art and Culture Centre

เกมโบกรถ (2007) 14 mins / DV / Color / Stereo
2011: Chaingmai Now @Bangkok Art and Culture Centre

เงือกสวมกางเกง : หนังเงียบ (2007) 7 mins / DV / Color / Stereo
2009: ฉันอยู่นี่ เซ็นเซอร์ที่รัก @pridiinstitute
2010: Bangkok International Student Film Festival @Bangkok Art and Culture Centre
2011: Chaingmai Now @Bangkok Art and Culture Centre

ชุติมา (2007) 16 mins / DV / Color / Stereo (สร้างจากบทกวีรางวัลซีไรต์ของ มนตรี ศรียงค์)
2010: Don't Mess with Us: Filmvirus and Friends (Short Films and MV) @Thammasat University Libraries
2011: Chaingmai Now @Bangkok Art and Culture Centre

...ออกเสียงไม่ได้ในจักรวรรดิทางภาษาของคุณ …Unpronounceable in the Linguistic Imperialism of Yours (2008) 4 mins / DV / Color / Stereo
2008 : VERY SHORT NEW YEAR CINE-BRATION@Bioscope Theatre
2008 : REVISITED @Chulalongkorn University
2008 : Phuket @BO{OK}HEMIAN ARTHOUSE Phuket

ของเหลวที่หลั่งจากกาย Bodily Fluid is Revolutionary (2009) 41 mins / DV / Color / Stereo
2009: Digital Forum 13th Thai short film and video festival @Bangkok Art and Culture Centre
2009: WILD TYPE : FILMVIRUS SHORTS! @Jamjuree Gallery
2009: The 9th World Film Festival of Bangkok 
2010: Contemporary Thai Short Films @ THE READING ROOM
2010: Bangkok International Student Film Festival @Bangkok Art and Culture Centre
2011: Chaingmai Now @Bangkok Art and Culture Centre

------------------------------------------------------------------

เฉลิมเกียรติ แซ่หย่อง (ตี๋)

Chaloemkiat Saeyong

เกิดที่กรุงเทพปี 2530 โตที่สมุทรปราการ และใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในวัยเด็กที่กรุงเทพ สมุทรปราการและเชียงรายเริ่มทำสื่อภาพเคลื่อนไหวตั้งแต่ปี 2550
 
ปี 2553 จบการศึกษาทางด้านถ่ายภาพและภาพยนตร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปัจจุบันยังทำงานเกี่ยวกับสื่อภาพเคลื่อนไหวอยู่เนื่อง ๆ 
2553 YOUNG INDEPENDENT THAI DIRECTORS BY INDIAN AUTEUR MAGAZINE 
(JANUARY 2010
2554 FILMMAKER, THIRD CLASS CITIZEN 3RD ANNIVERSARY CINE-BRATION POSTCARD CINEMA
Contact : Email: taikmeolahc@hotmail.com
  
ผลงาน
Reverse
2550 / 10 นาที / สี / เสียง / ดีวี / เรื่องแต่ง 
ฉายที่
2550 : FAT FILM COMPETITION , THAILAND
2551 : SHORT 12 [FIRST ROUND] BY THAI FILM FOUNDATION
2551 : 9th Movie Mania Awards, Faculty of Communication , Chulalongkorn University,  
  Bangkok, Thailand

DemoCrazy
2551 / 41 วินาที / สี / เสียง / มือถือ / สารคดีทดลอง
ฉายที่ 
2551 : 9th Movie Mania Awards, Faculty of communication, Chulalongkorn University, 
  Bangkok, Thailand

Requiem
2551 / 2.50 นาที / สี / เสียง / มือถือ / วีดีทัศน์ดนตรี
ฉายที่ 
2551 : PLEASE PEACE ME , BMA Contemporary Art Museum, THAILAND
   
กู่ก้องบอกรักนิรันดร (Peru time) 
2551 / 18 นาที / สี / เสียง / ดีวี / สารคดีทดลอง 
ฉายที่
2552 : SHORT 13 [FIRST ROUND] BY THAI FILM FOUNDATION
2553 : The 1st Doi Saket International Film Festival

สถานต่างอากาศ (A PLACE OF DIFFERENT AIR) 
2551 / 24 นาที / สี / เสียง / ดีวี / สารคดีทดลอง
ฉายที่
2552 : SHORT 13 [FIRST ROUND] BY THAI FILM FOUNDATION
2554 : FilmVirus Shorts: Wild Type 2011 @ The Reading Room

ใบหยก
2551 / 2.52 นาที / สี / เงียบ / มือถือ / สารคดีทดลอง 
ฉายที่
2553 : The 1st Doi Saket International Film Festival

ฆาตรกรรมสวาท ประหลาดน่านฟ้า ทำให้คนหายตัวไป 
(POLITICALLY LAWYER AND NARRATIVE CINEMA)
2552 / 27 นาที / สี / เสียง / ดีวี / เรื่องแต่ง 
ฉายที่
2552 : SHORT 13 [FIRST ROUND] BY THAI FILM FOUNDATION
2552 : WILD TYPE : FILMVIRUS SHORTS! @ jamjuree art gallery
2553 : Contemporary Thai Short Films @ The Reading Room
2553 : Bangkok International Student Film Festival : Experimental Experience program
2553 : The 1st Doi Saket International Film Festival

บุคคลที่ตกค้างอยู่ภายในความทรงจำ (History in the air)
2552 / 58 นาที / ขาวดำ / เสียง / 16 มม. / ดีวี / สารดคดี 
ฉายที่
2554 : FilmVirus Shorts: Wild Type 2011 @ The Reading Room
2554 : Burials of Lost Memories: Before Forgetfulness Consumes @ Pridi Banomyong  
  Institute

คำพิพากษาของซาตาน (Chay,Gayvah-rar ‘n’ the Machupicchu)
2553 / 21 นาที / สี / เสียง / ดีวี / เรื่องแต่ง 
ฉายที่
2553 : Nominated for The White Elephant Award 
  in 14th Thai Short Film and Video Festival BY THAI FILM FOUNDATION
2553 : The 1st Doi Saket International Film Festival
2554 : FilmVirus Shorts: Wild Type 2011 @ The Reading Room
2554 : Burials of Lost Memories: Before Forgetfulness Consumes @ Pridi Banomyong 
  Institute

พิพิธภัณฑ์แห่งแสง (employees leaving the Lumiere factory)
2553 / 31 นาที / สี / เสียง / ดีวี / เรื่องแต่ง 
ฉายที่
2553 : The 1st Doi Saket International Film Festival
2554 : FilmVirus Shorts: Wild Type 2011 @ The Reading Room
2554 : Burials of Lost Memories: Before Forgetfulness Consumes @ Pridi Banomyong  
  Institute

ลับเฉพาะเสี่ย (Something happen in the BLUE condo)
2553 / 19 นาที / สี / เสียง / 16 มม. / เรื่องแต่ง 
ฉายที่
2553 : Bangkok International Student Film Festival 
2553 : SHORT 14 [FIRST ROUND] BY THAI FILM FOUNDATION

เที่ยวเล่นที่สิงคโปร์ ชวา บาหลี 
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2742 (afternoon landscape)
2553 / 1.30 นาที / สี / เสียง / มือถือ / เรื่องแต่ง 
ฉายที่
2554 : THIRDCLASSCITIZEN : POSTCARD CINEMA 
  @ TEA SHOP THAIFILM FOUNDATION BMA Contemporary Art Museum, 

  THAILAND

(ขอบคุณข้อมูลของ วชร และภาพของ เฉลิมเกียรติ จาก Limitless Cinema)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น