หัวใจของโดมิโน่ ฟิล์ม

หัวใจของโดมิโน่ ฟิล์ม
Making a 4 x 100 Relay Run Film & Breath a New Life of the Text. Forget conventional film adaptation and re-create the magic of Anything Goes Cinema.* * * ครั้งแรกในประเทศไทยที่นักเขียนระดับแนวหน้า รวมใจลงแขกกับนักทำหนังสั้นแบบไม่เกรงใจสูตรคร่ำครึ ปฏิวัติการดัดแปลงวรรณกรรมรูปแบบใหม่ ให้เป็นการด้นเกมแห่งเสียงอักษรไหลสุดขอบจินตนาการภาพ ด้วยโจทย์ต้นเรื่องของนักเขียนที่จุดประกายให้คนทำหนังสั้น 4 คน ต่อ-แต่งเรื่องเล่าตามใจชอบ เกิดเป็นหนังยาว 2 ชั่วโมงในวงเงินเพียง 5 แสนบาท ท้าทายการสร้างหนังในระบบธุรกิจ เพราะทุกคนสามารถมีสิทธิ์สนับสนุนหนังโดมิโน่ ด้วยการร่วมบริจาคทุนสร้าง

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554

สรุปโครงการ "ปฏิบัติการหนังโดมิโน่ 4 สหาย" for beginners

ปฏิบัติการหนังโดมิโน่ 4 สหาย
Domino Film Experiment 
หนังที่ทุกคนมีส่วนร่วมสนับสนุนได้

โปรดิวเซอร์ : ภาณุ อารี (The Convert และ Baby Arabia)
ที่ปรึกษา: อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, ก้อง ฤทธิ์ดี, สมเกียรติ์ วิทุรานิช (October Sonata)
คณะนักเขียนโดมิโน่: สุชาติ สวัสดิ์ศรี, แดนอรัญ แสงทอง, อุทิศ เหมะมูล, ปราบดา หยุ่น, อนุสรณ์ ติปยานนท์
นักแสดงรับเชิญ : ทราย - อินทิรา เจริญปุระ และ เจนจิรา พงพัศ (ลุงบุญมีระลึกชาติ) 
เจ้าของโครงการ : สนธยา ทรัพย์เย็น (Filmvirus)
ติดตามข้อมูลโดยละเอียดที่เว็บไซต์ http://dominofilm.blogspot.com/
หรือ ดวงกมลฟิล์มเฮ้าส์ (ฟิล์มไวรัส) : ติดต่อ โมรีมาตย์ ระเด่นอาหมัด โทร 02-925-0141, 086-490-6295
E-Mail: morimartr@gmail.com, filmvirus@gmail.com

ปูมหลัง
ภาพยนตร์ไทยนอกกระแสเริ่มสร้างความคุ้นเคยให้คนดูหนังทั่วไปได้รู้จักมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่หนังเหล่านี้ก็ยังต้องพึ่งพาทุนสร้างจากต่างประเทศเป็นหลัก หรือความจริงคือสยามประเทศที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังไม่พร้อมสำหรับพื้นที่ทางเลือกอย่างแท้จริง และหากผู้มีอำนาจชี้ขาดในสถาบันและวงการภาพยนตร์ยังขาดความเท่าทันทางศิลปะโลก เราจะรอช้าอยู่ไย ทำไมไม่สร้างหนังในแบบที่เราเชื่อและอยากดู

อะไรคือ ปฏิบัติการหนังโดมิโน่
ปฏิบัติการหนังโดมิโน่ ต่างจากหนังทั่วไปในแง่ที่ว่า นี่คือการท้าทายหนังในระบบอุตสาหกรรมด้วยการรบกวนกระเป๋าสตางค์คนดูโดยตรง งานนี้บุคคลทั่วไปนอกวงการภาพยนตร์สามารถมีส่วนร่วมสมทบสร้างหนัง จากเป้าทุนสร้างเพียง 5 แสนบาทสำหรับการทำหนังใหญ่ 1 เรื่อง โดยในหนังแต่ละเรื่องได้เรียนเชิญนักเขียนครั้งละ 1 ท่าน (จากทั้งหมด 5 ท่าน) เข้ามากำหนดโจทย์คร่าว ๆ ให้คนทำหนังทั้ง 4 ผลัดกัน แต่ง-เติม เรื่องราวในลักษณะตัวต่อโดมิโน่ พร้อมกับถ่ายทำจนได้ผลงานหนังยาว 1 เรื่อง เมื่อผลงานหนังเรื่องแรกเสร็จ จึงจะทยอยสร้างหนังโดมิโน่จากโจทย์ของนักเขียนคนต่อไปจนกระทั่งครบ 5 เรื่อง

ลำดับการสร้างหนังโดมิโน่ ตามโครงการ หนังโดมิโน่ประกอบด้วยหนังจำนวน 5 เรื่อง คือ

1. หนังจากโจทย์ของ แดนอรัญ แสงทอง (ศิลปินศิลปาธร ปี 53 / เหรียญอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสปี 51)
2. หนังจากโจทย์ของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี (บรรณาธิการ โลกหนังสือ, ช่อการะเกด /นักทำหนังศิลปะ)
3. หนังจากโจทย์ของ อุทิศ เหมะมูล (นักเขียนรางวัลซีไรต์และรางวัลเซเว่นอวอร์ดส์ ปี 2552)
4. หนังจากโจทย์ของ ปราบดา หยุ่น (นักเขียนรางวัลซีไรต์ปี 2545 / เจ้าของสำนักพิมพ์ไต้ฝุ่น)
5. หนังจากโจทย์ของ อนุสรณ์ ติปยานนท์ (เข้ารอบสุดท้ายซีไรต์จาก “เคหวัตถุ” และ "นิมิตต์วิกาล" 2554)

หัวใจโดมิโน่
 แนวคิดแบบโดมิโน่นั้น คือการประกาศว่า หนังเกิดขึ้นได้จากแรงบันดาลใจรอบตัวทุกชนิด และหากหนังเคารพตัวอักษรหรืองานวรรณกรรมเป็นที่มาแห่งแรงบันดาลใจ ในความนอบน้อมถ่อมตนนั้นมันก็ยังสามารถก้าวพ้นจากท่านอาจารย์อย่างอิสระ และเป็นได้มากกว่า “ทาสวรรณกรรม” หรือภาพประกอบหนังสือ เพราะแม้แต่ตัวของนักเขียนต้นเรื่องเองก็ไม่อาจทราบได้ว่าหนังทั้งเรื่องจะคลี่คลายไปในลักษณะไหน

กติกาสนาม
ปฏิบัติการหนังโดมิโน่ 4 สหาย ท้าใจให้คนทำหนังทั้ง 4 คน ซึ่งมีความสนใจและลักษณะผลงานแตกต่างกันมาก ต้องพยายามหาวิธีทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ คล้ายกับการวิ่งผลัด 4 คูณ 100 หรือการร่วมบรรเลงดนตรีแจ๊ส ที่ทุกคนผลัดกันเล่นโซโล่หรือเล่นสมทบ ทั้งนี้พวกเขาต้องใช้จินตนาการและความอดทนที่จะประสานทุกอย่างให้สอดคล้องกันได้มากที่สุด ขณะเดียวกันต้องบริหารทุนและตารางการถ่ายทำอย่างรอบคอบ เพราะลมหายใจของหนังโดมิโน่ จะตามรดต้นคอของทีมงานไปตลอดจนกว่าผลงานจะแล้วเสร็จ ในขณะที่พวกเขากำลังเร่งร้อนทำงาน ผู้ไว้วางใจร่วมลงทุนทุกท่านต่างก็กำลังรอคอยผลลัพธ์อย่างใจจดใจจ่อด้วย 
 
งบประมาณและยุทโธปกรณ์

ทางคณะผู้จัดหนังโดมิโน่กำลังรอความช่วยเหลือทั้งด้านเงินทุน แรงงานและอุปกรณ์ การอำนวยความสะดวกทางสถานที่ การเดินทาง และอาหาร เพราะเมื่องบประมาณน้อยก็ต้องเน้นทุนสมองเป็นหลัก กล้องที่ใช้ถ่ายทำย่อมเทียบคุณภาพมืออาชีพไม่ได้ อาศัยความช่วยเหลือกันระหว่างเพื่อนฝูง ประหยัดทั้งค่ารถ ค่าอาหาร ค่าแรง ตามความสมควร หากบุคคลหรือองค์กรใดต้องการอาสาเป็นผู้สนับสนุนโครงการทั้งด้านเงินและการลงแรงงาน สามารถติดต่อเสนอทุนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ความคืบหน้าจะแจ้งผลอย่างต่อเนื่องในเว็บโดมิโน่ เว้นแต่หากรวบรวมทุนสร้างไม่ถึง 5 แสนบาท ทางผู้จัดจะดำเนินการคืนเงิน

แผนการจู่โจม
 นอกเหนือจากการขอทุนสนับสนุนจากชาวบ้านร้านช่องแล้ว ผู้จัดหนังโดมิโน่จะพยายามติดต่อกองทุนต่างประเทศและองค์กรในประเทศไปพร้อมกันด้วย อย่าลืมอวยพรให้พวกเรา

จารึกรอยผู้กล้า

 ผู้ใดที่มีจิตศรัทธาและเชื่อมั่นว่าทีมงานโดมิโน่ไม่ใช่คนลวงโลก สามารถติดต่อขอสนับสนุนโอนเงินของพวกท่านมาได้เลย ท่านสามารถดูรายละเอียดประเภทของการสนับสนุนทุนได้ในบล็อก และชื่อของทุกท่านที่สนับสนุนจะปรากฎบนบล็อกเช่นกัน 

ระยะเป้าและเส้นทางหลังสมรภูมิ
 เราคาดว่าหนังที่สำเร็จจะมีโอกาสฉายโชว์ในต่างประเทศ ตามเทศกาลหนังต่างๆ หรือโรงภาพยนตร์อย่างน้อยหนึ่งแห่งในประเทศ รวมทั้งที่หอศิลป์กรุงเทพฯ  

ลิขสิทธิ์ 
ลิขสิทธิ์หนังไม่ตกเป็นของผู้ร่วมสนับสนุน แต่จะตอบแทนเป็นเครดิตขอบคุณในหนัง หรือในลักษณะอื่นๆ ดังที่แจ้งไว้ในเว็บโดมิโน่ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น